h1#title

Aanmaken en instellen van een ORCID

Aanmaken en instellen van een ORCID

Op deze pagina kunt u lezen hoe u zich bij ORCID kunt registreren en hoe u uw publicaties en datasets aan uw ORCID-account kunt koppelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Een ORCID aanmaken
 • Uw ORCID-identifier in LUCRIS registreren
 • Het activeren van de verbinding tussen LUCRIS en ORCID
 • Het activeren van de auto-update functie
 • Oudere publicaties aan uw ORCID-account toevoegen

Een ORCID aanmaken

Het aanmaken van een ORCID kost minder dan een minuut. In drie eenvoudige stappen hebt u een ORCID identifier voor uzelf gemaakt:

 • Ga naar orcid.org/register
 • Vul uw naam en e-mailadres in en kies een wachtwoord
 • Klik op ‘register’

Uw ORCID identifier in LUCRIS registreren

Het is nuttig wanneer u uw ORCID identifier eveneens invult in LUCRIS. Dit kan onder het kopje Researcher Identifiers. Volg hiervoor de volgende aanwijzingen:

 1. Log in bij LUCRIS op https://lucris.leidenuniv.nl/
 2. Klik op ‘Set Personal Preferences’
 3. Hier kunt u uw persoonlijke instellingen veranderen. Klik op het het kopje ‘More’  > ‘Research Profile’

 4. Scroll naar beneden naar ‘Research identifiers’. Hier kunt u uw ORCID identifier invullen.

 5. Als u al een ORCID id heeft, hoeft u het nummer niet handmatig in te voeren. In plaats daarvan klikt u de tekst ‘Lookup ORCID’ aan. Er wordt een lijst met matchende ORCID-nummers uitgerold. Klik ‘Show’ aan om te controleren of het gevonden nummer daadwerkelijk het uwe is.  Druk op het plus icoontje (‘+’) om te bevestigen. Hiermee wordt uw ORCID identifier aan uw LUCRIS-account gekoppeld.

Het activeren van de verbinding tussen LUCRIS en ORCID

Nadat u uw ORCID identifier in LUCRIS heeft geregistreerd, kunt u ook toestemming geven aan het systeem om nieuwe publicaties automatisch toe te voegen aan uw ORCID-account, nadat deze de status ‘Validated’ hebben gekregen.

 1. Druk op het pijltje naast uw naam in de rechter bovenhoek van het scherm.

 2. Kies “My Settings”

 3. Op de pagina die nu verschijnt kiest u “Connect to ORCID”, onder “ORCID Settings”

Het activeren van de auto-update functie

ORCID streeft naar een situatie waarin gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden, en waarin gegevens eenvoudiger kunnen worden hergebruikt door verschillende informatiesystemen. Met behulp van de auto-update functie kunt u diverse informatiesystemen authoriseren om de gegevens over uw publicaties uit te wisselen. Meer specifiek kunt u hiermee instellen dat, wanneer er voor en nieuwe publicatie een DOI wordt aangemaakt, alle bijbehorende gegevens automatisch aan uw ORCID-account worden gekoppeld.

U hoeft de auto-update functie slechts één keer te activeren. Dit gaat op de volgende manier:

 1. Log in bij ORCID via https://orcid.org/signin
 2. Onder het kopje “Works” drukt u op “Add Works”
 3. Vervolgens klikt u “Search and Link” aan:
 4. Uit de lijst die wordt uitgerold kiest u “CrossRef Metadata Search”.
 5. Op de nieuwe pagina die nu tevoorschijn komt kiest u “Authorize”.
 6. Herhaal deze stappen voor de DataCite Search & Link en Auto-update functies.

Crossref en DataCite zijn instellingen die DOI’s voor publicaties en datasets beheren. Als u deze instellingen toevoegt aan uw lijst van ‘trusted organisations’, zorgt dit ervoor dat gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingevoerd. Als u een publicatie of een data set indient bij een uitgeverij of een data repository die er een DOI aan toekent, wordt de informatie over deze bronnen automatisch aan uw ORCID-account toegevoegd.

De toestemming die u geeft om automatisch gegevens aan uw account toe te voegen kan op ieder moment weer worden ingetrokken. Om dit te doen gaat u naar “Account Settings”. Onder het kopje “Trusted Organisations” kunt u de toestemming aan Crossref en/of DataCite intrekken.

Publicaties aan uw ORCID-account toevoegen

De verbinding tussen LUCRIS en ORCID en de auto-update functie zorgen voor een automatische invoer van nieuwe publicaties. De oude publicaties die al in LUCRIS stonden geregistreerd worden hierdoor echter niet automatisch en met terugwerkende kracht aan ORCID toegevoegd. Er zijn verschillende manieren waarop u uw oudere publicaties aan uw ORCID-account kunt toevoegen.

De meest eenvoudige manier om de reeds bestaande publicaties toe te voegen is door een overzicht van al uw publicaties in LUCRIS aan te vragen via cds@library.leidenuniv.nl. U krijgt dan een overzicht van al uw titels in het BibTeX format toegestuurd. U kunt de titels uit het overzicht op de volgende wijze aan ORCID toevoegen:

 1. Log in ORCID via https://orcid.org/signin
 2. Onder het kopje “Works” drukt u op “Add Works”
 3. In het uitrolvenster kiest u “Import BibTeX”

U kunt ook titels importeren uit andere bibliografische systemen, zoals Europe PubMed Central, ISNI, BASE, MLA International Bibliography of SCOPUS. Meer informative hierover vindt u hier: https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-import-works-website-user

Als u een lijst met uw publicaties bijhoudt in het reference management systeem Mendeley,

kunt u de volgende stappen volgen: 

 1. Open de Mendeley desktop
 2. Selecteer de publicaties die u aan ORCID wilt toevoegen
 3. Kies “Export” door met uw rechtermuisknop de geselecteerde titel aan te klikken (Windows) of door CTRL-Click te kiezen (Mac).
 4. In het venster dat nu verschijnt kiest u het BibTeX (.bib) format.

 

Als u het BibTeX-document heeft gevonden, kunt u het via de hierboven beschreven wijze toevoegen aan uw ORCID-account.