h1#title

Aanmaken en instellen van een ORCID

Aanmaken en instellen van een ORCID

Op deze pagina kunt u lezen hoe u zich bij ORCID kunt registreren en hoe u uw publicaties en datasets aan uw ORCID-account kunt koppelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Een ORCID aanmaken

Het aanmaken van een ORCID kost minder dan een minuut. In drie eenvoudige stappen hebt u een ORCID identifier voor uzelf gemaakt:

 • Ga naar orcid.org/register
 • Vul uw naam en e-mailadres in en kies een wachtwoord
 • Klik op ‘register’

Uw ORCID identifier in LUCRIS registreren

Het is nuttig wanneer u uw ORCID identifier eveneens invult in LUCRIS. Dit kan onder het kopje Researcher Identifiers. Volg hiervoor de volgende aanwijzingen:

 1. Log in bij LUCRIS op https://lucris.leidenuniv.nl/
 2. Klik op ‘Set Personal Preferences’
 3. Hier kunt u uw persoonlijke instellingen veranderen. Klik op het het kopje ‘More’  > ‘Research Profile’

 4. Scroll naar beneden naar ‘Research identifiers’. Hier kunt u uw ORCID identifier invullen.

 5. Als u al een ORCID id heeft, hoeft u het nummer niet handmatig in te voeren. In plaats daarvan klikt u de tekst ‘Lookup ORCID’ aan. Er wordt een lijst met matchende ORCID-nummers uitgerold. Klik ‘Show’ aan om te controleren of het gevonden nummer daadwerkelijk het uwe is.  Druk op het plus icoontje (‘+’) om te bevestigen. Hiermee wordt uw ORCID identifier aan uw LUCRIS-account gekoppeld.

Het activeren van de verbinding tussen LUCRIS en ORCID

Nadat u uw ORCID identifier in LUCRIS heeft geregistreerd, kunt u ook toestemming geven aan het systeem om nieuwe publicaties automatisch toe te voegen aan uw ORCID-account, nadat deze de status ‘Validated’ hebben gekregen.

 1. Druk op het pijltje naast uw naam in de rechter bovenhoek van het scherm.

 2. Kies “My Settings”

 3. Op de pagina die nu verschijnt kiest u “Connect to ORCID”, onder “ORCID Settings”

De onderstaande video bevat een korte demonstatie van de acties die zijn nodig zijn om een koppeling tot stand te brengen tussen LUCRIS en ORCID.

Het activeren van de auto-update functie

ORCID streeft naar een situatie waarin gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden, en waarin gegevens eenvoudiger kunnen worden hergebruikt door verschillende informatiesystemen. Met behulp van de auto-update functie kunt u diverse informatiesystemen authoriseren om de gegevens over uw publicaties uit te wisselen. Meer specifiek kunt u hiermee instellen dat, wanneer er voor en nieuwe publicatie een DOI wordt aangemaakt, alle bijbehorende gegevens automatisch aan uw ORCID-account worden gekoppeld.

U hoeft de auto-update functie slechts één keer te activeren. Dit gaat op de volgende manier:

 1. Log in bij ORCID via https://orcid.org/signin
 2. Onder het kopje “Works” drukt u op “Add Works”
 3. Vervolgens klikt u “Search and Link” aan:
 4. Uit de lijst die wordt uitgerold kiest u “CrossRef Metadata Search”.
 5. Op de nieuwe pagina die nu tevoorschijn komt kiest u “Authorize”.
 6. Herhaal deze stappen voor de DataCite Search & Link en Auto-update functies.

Crossref en DataCite zijn instellingen die DOI’s voor publicaties en datasets beheren. Als u deze instellingen toevoegt aan uw lijst van ‘trusted organisations’, zorgt dit ervoor dat gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingevoerd. Als u een publicatie of een data set indient bij een uitgeverij of een data repository die er een DOI aan toekent, wordt de informatie over deze bronnen automatisch aan uw ORCID-account toegevoegd.

De toestemming die u geeft om automatisch gegevens aan uw account toe te voegen kan op ieder moment weer worden ingetrokken. Om dit te doen gaat u naar “Account Settings”. Onder het kopje “Trusted Organisations” kunt u de toestemming aan Crossref en/of DataCite intrekken.

Publicaties aan uw ORCID-account toevoegen

De verbinding tussen LUCRIS en ORCID en de auto-update functie zorgen voor een automatische invoer van nieuwe publicaties. De oude publicaties die al in LUCRIS stonden geregistreerd worden hierdoor echter niet automatisch en met terugwerkende kracht aan ORCID toegevoegd. Er zijn verschillende manieren waarop u uw oudere publicaties aan uw ORCID-account kunt toevoegen.

U kunt de publicaties die u al eerder in LUCRIS heeft ingevoerd overhevelen naar uw ORCID-account overhevelen door deze te exporteren in het BibTex-formaat. Dit formaat kan vervolgens worden ingelezen in ORCID. 

Om een export te maken van uw publicaties in LUCRIS kunt u de volgende stappen volgen. 

 1. Log in op LUCRIS op het adres https://lucris.leidenuniv.nl/
 2. Open het “Dashboard” en kies “Publications” > “Publications”
 3. Er verschijnt hierna een nieuwe pagina. Kies “Filter”
 4. Selecteer “Author/Editors” onder “Switch to query mode”.
 5. Klik op het veld “select value” and type uw achternaam in.
 6. Klik, nadat u uw eigen account heeft gevonden, op het blauwe plus icon. Klik vervolgens op “Apply”.
 7. Klik op “Select / Deselect all” om alle geregistreerde publicaties te selecteren. Houd er rekening mee dat LUCRIS normaal gesproken slechts de eerste 10 publicaties toont. Wanneer u meer publicaties wilt selecteren, klik dan op “50” of op “100”, aan de rechterkant van de pagina. Wanneer u meer dan 100 publicaties in LUCRIS heeft geregistreerd moet u ook titels op meerdere pagina’s selecteren.
 8. Klik op "Export". Dit icon kunt u vinden naast de “Filter” knop.
 9. Op de pagina die verschijnt kunt u het “Export format” selecteren. Selecteer de optie “BibTex”.
 10. Klik tot slot op “Export”. U ontvangt hierna een list met al uw publicaties in het het BibTex formaat.

U kunt de titels uit het overzicht op de volgende wijze aan ORCID toevoegen:

 1. Log in ORCID via https://orcid.org/signin
 2. Onder het kopje “Works” drukt u op “Add Works”
 3. In het uitrolvenster kiest u “Import BibTeX”

U kunt ook titels importeren uit andere bibliografische systemen, zoals Europe PubMed Central, ISNI, BASE, MLA International Bibliography of SCOPUS. Meer informative hierover vindt u hier: https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-import-works-website-user

Als u een lijst met uw publicaties bijhoudt in het reference management systeem Mendeley, kunt u de volgende stappen volgen: 

 1. Open de Mendeley desktop
 2. Selecteer de publicaties die u aan ORCID wilt toevoegen
 3. Kies “Export” door met uw rechtermuisknop de geselecteerde titel aan te klikken (Windows) of door CTRL-Click te kiezen (Mac).
 4. In het venster dat nu verschijnt kiest u het BibTeX (.bib) format.

Als u het BibTeX-document heeft gevonden, kunt u het via de hierboven beschreven wijze toevoegen aan uw ORCID-account.

Uw publicaties in ORCID importeren in LUCRIS

Als uw ORCID-account publicaties bevat die nog niet in LUCRIS zijn ingevoerd kunt u deze aan LUCRIS toevoegen via de volgende stappen:

Log in op LUCRIS op het adres https://lucris.leidenuniv.nl/. Navigeer hierna naar het Dashboard.

Klik op de link "Publications". Hierna verschijnt er een uitrolmenu. Klik ook in dit submenu op "Publications".

Klik op de knop “Add new”. U vindt deze knop in de rechterbovenkant van het scherm. Klik in het uitrolmenu dat verschijnt op "Publications", en vervolgens nogmaals op "Publications".

In het scherm dat hierna verschijnt ziet u bovenin de volgende vraag: “How do you want to create your publication”. Selecteer hier de optie "Import from".

Selecteer het juiste LUCRIS account door op het blauwe plus-icoon te klikken.

Plaats een vink in de box voor "Search with ORCID ID of selected person" (1), en voor "ORCID" (2).

Klik vervolgens op de knop “Search”. LUCRIS gaat vervolgens op zoek naar publicaties die aan uw ORCID zijn gekoppeld.

In het onderstaande voorbeeld heeft LUCRIS vier publicaties gevonden

LUCRIS geeft aan dat er twee publicaties zijn die waarschijnlijk al eerder zijn ingevoerd in LUCRIS (Titel book chapter 1 en Titel conference paper 1).

"Titel Artikel 1" and "Titel Artikel 2" zijn nog niet ingevoerd in LUCRIS en kunnen dus worden geimporteerd. Selecteer de titels door deze aan te vinken. Klik op “Import” om de actie te bevestigen.

N.B.: LUCRIS kan alleen publicaties vinden die voor iedereen zichtbaar zijn. In het volgende onderdeel van deze handleiding vindt u informatie hoe u de zichtbaarheid van uw publicaties kan aanpassen, indien nodig. 

Klik op "Confirm" om de informatie over de publicaties ook daadwerkelijk te importeren.

Aanpassen van de zichtbaarheidsinstellingen

In ORCID is het mogelijk om voor alle data die u aan uw account koppelt aan te geven voor wie deze zijn. Er zijn drie verschillende opties:

 De informatie is zichtbaar voor iedereen

 De informatie is alleen zichtbaar voor personen met een machtiging

 De informatie is alleen zichtbaar voor uzelf

De zichtbaarheid van uw publicaties kan een rol spelen bij de vraag of deze publicaties ook kunnen worden geïmporteerd in LUCRIS. Hierbij geldt dat alleen de publicaties kan vinden die voor iedereen zichtbaar zijn.

Indien nodig kunt u de zichtbaarheid van uw publicaties als volgt aanpassen:

 • Log in op uw ORCID-account op het adres https://orcid.org/signin. Klik op het blauwe potlood naast uw naam om uw instellingen te kunnen wijzigen.

 • Om uw volledige account publiek te maken moet u op het groene icoon klikken. Dit icoon heeft het label ‘everyone’. Klik op "Save changes" om deze wijziging ook daadwerkelijk door te voeren.

U kunt hiernaast ook de zichtbaarheid van individuele publicaties wijzigen.

 • Zoek de desbetreffende publicatie op onder  "Works".

 • Klik naast de titel op groene icoon dat de openbare zichtbaarheid vertegenwoordigt.